อิสราเอลประกาศใกล้ถึงจุดชนะสงครามฮามาส

ข่าวดังข้ามปี 2566 : ทั่วโลกระส่ำ! สงคราม “ฮามาส-อิสราเอล”

สหรัฐฯ เผย พร้อมสนับสนุน อิสราเอล-ฮามาส หยุดยิงหากเงื่อนไขชัดเจน

 อิสราเอลประกาศใกล้ถึงจุ…
</p>
    </div><!-- .entry-content -->

          <footer class= Tagged