“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” วาระสำคัญประชุม UNGA

เวลานี้ภัยพิบัติกำลังเกิดขึ้นทั่วโลกและกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก ล่าสุดลิเบียเกิดน้ำท่วมใหญ่ สร้างความสูญเสียจำนวนมาก โดยในการประชุมคู่ขนานอย่างการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG Summit) เม…