80 ปีมีครั้ง “โนวา” ในกลุ่มดาวมงกุฎเหนือ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากบนโลก

องค์การนาซา (NASA) เปิดเผยว่า ในปี 2024 นี้ จะเกิดปรากฏการณ์หายากที่ต้องรอเกือบ 80 ปีจึงจะเกิดขึ้นสักครั้ง และที่น่าสนใจคือ สามารถสังเกตเห็นได้จากท้องฟ้าของเราด้วยตาเปล่า

นักดาราศาสตร์เชื่อว่า ช่วงเดือน ก.พ.-ก.ย. ปีน…