กัมพูชา เก็บค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ซีเกมส์ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

กัมพูชา ยืนยันไม่เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดซีเกมส์ โดยช่องที่จะร่วมถ่ายทอดสดจะให้จ่ายเพียงค่าธรรมเนียมเหมือนเช่นที่ผ่านมา จำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห…