ค้นบ้าน “เสี่ยแป้ง” อีกรอบไม่พบผู้ต้องหา-สิ่งผิดกฎหมาย

กรณีที่เสี่ยแป้ง นาโหนด ผู้ต้องหาหลบหนีจากโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 22 ต.ค. 2556 ได้หลบหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ที่ขนำในป่าลึกใกล้ๆบ้านในตระ เขตรอยต่อจังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และ บริเวณพื้นที่เหนืออ…